Xích Tải Công Nghiệp

DONGBO đã tham gia vào lĩnh vực sản xuất xích trong nửa thế kỷ qua kể từ khi thành lập vào năm 1962. DONGBO tiếp tục là nhà sản xuất đi đầu trong nhiều lĩnh vực của công nghiệp xích, là nhà sản xuất mà đã dẫn dắt ngành tự động hóa Hàn Quốc kể từ ngày đầu nước này...